تاثیر تغییرات آب و هوا بر عملکرد پمپ آب

تاثیر تغییرات آب و هوا بر عملکرد پمپ آب چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ کدام مناطق ایران بیشتر در معرض این خطر قرار دارند؟

ایران کشوری با شرایط اقلیمی بسیار متفاوت است. همچنین بیشتر مناطق ایران کوهستانی و بیابانی...

Continue reading

پمپ آب خورشیدی در آبیاری

معایب ،مزایا و اجزای مورد نیاز برای آبیاری و تامین آب کشاورزی با پمپ آب خورشیدی چیست؟آیا ایران شرایط جغرافیایی مناسب را برای این نوع آبیاری دارد؟

کشاورزی یکی از مهم ترین فعالیت های مورد نیاز هر کشوری محسوب می شود.به همین...

Continue reading