روش پرداخت سفارش به چه صورت است.

روش پرداخت حضوری تنها برای شهرستان اصفهان فعال می باشد، سایر شهرستان ها و حومه اصفهان برای خرید کالا باید از درگاه پرداخت استفاده کنند.